Новини


03.11.2021г.
26.06.2020г.
19.12.2017г.
Промени в работното време поради подмяна на оборудване.
Работен: 04.01.2018 от 08:00ч. до 17:00ч.
Почивни дни: 05, 06 и 07.01.2018г.

18.12.2017г.
Празнично работно време
Работни дни: 28, 29 декември
Почивни дни: 30, 31 декември, 01 януари

01.12.2017г.
Паус ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Рекуператор - 1 брой.
Документи за кандидатставане

01.10.2017г.
„Паус“ ООД обявява процеура за избор на изпълнител с предмет закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА:
1. Цветен принтер/скенер/копир - 1 брой
2. Черно - бял принтер/скенер/копир - 2 броя
3. Цветен широкоформатен принтер/скенер/копир - 1 брой
4. Черно - бял широкоформатен принтер/скенер/копир с интегрирана сгъвачка - 1 брой
5. Цветен принтер/скенер/копир - 1 брой
6. Рекуператор - 1 брой
7. Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) в производствената система - 1 брой
Документи за кандидатставане

01.12.2017г.
Паус ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Рекуператор - 1 брой.
Документи за кандидатставане

22.08.2017г.
На 21.08.2017г. Паус ООД стартира изпълнението на проект по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.
Наименование на проекта: BG16RFOP002-3.001-0865 Повишаване на енергийната ефективност на Паус ООД.
Основна цел: Подобряване на енергийната ефективност на Паус ООД с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието.
Очаквани резултати:
1. Реализиране на фактор на енергийно спестяване след въвеждане на предвидените в проекта енергоефективни мерки – 70,98%;
2. Намаляване на емисиите на парникови газове
4. Подобрена ресурсна ефективност
4. По-ниски производствени разходи
5. По-висок производствен капацитет
Очаквана продължителност - 10 месеца
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.