Политика за защита на личната информация


Сайтът http://www.paus.biz е собственост на фирма ПАУС ООД с адресна регистрация гр.Варна и ЕИК 103216926 .1. Ние се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни. За да осигурим достъп до услугите ни, трябва да събираме и съхраняваме определена лична информация за Вас попълнена в онлайн форма ни.

2. Събирането и обработването на личните данни на ползвателите на услугите ни е съобразено със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

3. Деца под 16-годишна възраст нямат достъп до услугите, предоставяни от http://www.pauz.biz Като се съгласите с тази декларация за поверителност, вие също се съгласявате и декларирате, че сте навършили 16 години.

4. Основната информация за Вас се събира, когато попълвате онлайн поръчка - име и фамилия, адрес, телефонен номер и имейл адрес. С приемане на условията за ползване, изрично се съгласявате да обработваме личните Ви данни, предоставени при онлайн поръчката.

5. Целите на събирането на тази информация са обратна връзка и детайли по направената от Вас поръчка.

6. Личните данни, които събираме при резервация няма да бъдат използвани по начин, който накърнява конфиденциалния им характер. Вашата лична информация няма да бъде продавана, давана под наем или предлагана за маркетингови цели на трети страни.

7. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия сайт. Доброволното и пожелателно попълването на формата за поръчка се счита за съгласие от Ваша страна с политиката за защита на личните данни на ПАУС ООД.

8. При попълване на онлайн поръчка в никакъв случай не посочвайте своите ЕГН, номер на лична карта и друга чувствителна информация, като специални категории данни (данни, свързани със здравословно състояние, сексуална ориентация, принадлежност към политически партии и политически възгледи, религиозни вярвания, расов или етнически произход, биометрични показатели и др.) и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. Ние не се интересуваме и не събираме такива данни, а предоставянето им би могло да застраши сигурността на личната Ви информация.

9. Вие имате право на достъп до личните си данни, обработвани от ПАУС ООД; право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване; право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

10. Ако сте се съгласили да разрешите на ПАУС ООД да съхранява и обработва личните Ви данни в съответствие с тази декларация за поверителност и искате да оттеглите Вашето съгласие, следва да изпратите ново искане с текст на посочения e-mail адрес office@paus.biz - "Изтрийте всички мои лични данни".

11. Можете да правите корекции на пълната информация дадена от Вас, ако данните са неверни, непълни или неточни. Това трябва да се направи без ненужно забавяне. Ако имате въпроси или искате Ваши данни да бъдат коригирани от нас, следва да изпратите ново искане на посочения e-mail адрес office@paus.biz

12. Можете да поискате копие на всички лични данни, отнасящи се до Вас, които са събрани в съответствие с тези правила за поверителност. За да направите това, следва да изпратите ново искане с текст на посочения e-mail адрес office@paus.biz - "Екпортирайте всички мои лични данни". След като заявката Ви бъде обработена, ще получите изисканата от Вас информация.